Условия за ползване

В настоящото Потребителско споразумение за изложени условията за ползване на сайта www.razgledai.bg от всички потребители, които го посещават с или без регистрация на потребителско име и парола. С използването на www.razgledai.bg, потребителите приемат и се съгласяват с настоящото Потребителско споразумение.

 

I. Общи положения

 

1. Този сайт е собственост и се администрира от Камея Дизайн и МагСтудио. Съдържа материали, които са изцяло или отчасти осигурени от Камея Дизайн ООД и други източници, и са защитени от съответното международно и българско законодателство за авторските и други сходни права.

 

2. Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от сайта да бъдат цитирани в друг сайт или медия, при условие, че това не причинява вреди за www.razgledai.bg,  Камея Дизайн, МагСтудио и/или техните партньори и услуги, при ясно текстово обозначаване на името на www.razgledai.bg и посочване на линк към уебсайта на www.razgledai.bg.  Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение www.razgledai.bg и/или неговите партньори и услуги, да не го ограничава или да го обвързва по друг начин с чужд на www.razgledai.bg и/или неговите партньори интерфейс.

 

3. Всички текстове, снимков материал, софтуер, програмен код, дизайн на сайта, както и всяка друга информация и материали, свързана с него, са собственост на Камея Дизайн и МагСтудио, доколкото не е уговорено друго, като, извън случаите, визирани в чл. 2, използването, цитирането под всякаква форма и употребата им без изрично съгласие на собственика, е забранено.

4. С предоставяне на материали от потребителите на сайта, последните се съгласяват Камея Дизайн ООД без заплащане да използва,  копира, лицензира, адаптира, предава, публично да представя или показва такива материали, в оригинален или редактиран вид, за целите на сайта -  реклама, представяне, популяризиране на сайта, обектите в него и на България.

II. Регистрация и услуги

5.  Ползването на пълната функционалност на сайта се осъществява след потребителска регистрация, посредством регистрационна форма. Потребителите се задължават да  предоставят вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма, както и да я актуализират при промяна на обстоятелствата.

6. В зависимост от вида потребители, www.razgledai.bg предлага следните услуги:

 

6.1. За всички потребители, без формална регистрация: Разглеждане на всички материали публикувани в сайта и използване на всички функционалности, предназначени за разглеждане на информацията.

6.2. За регистрираните потребители: Услугите по чл. 6.1. и публикуване на обекти, маршрути, създаване на групи и събития, допълване на информация за публикуваните обекти и маршрути, редактиране на собствените публикации, коментиране на всички материали в сайта, избиране на потребители за следване, както и всички настоящи и нови функционалности, които ще бъдат добавяни в бъдеще.

 

7. Във връзка с чл. 6, Камея Дизайн ООД е регистриран в Комисията за защита на личните данни, по повод данните, предоставяни доброволно от потребителите във връзка с ползването на сайта.

III. Права и отговорности

8 Администраторите на сайта  имат правото да одобряват и/или да редактират качените от потребителите  статии, коментари, снимков и друг материал. Във никакъв случай www.razgledai.bg, Камея дизайн ООД и МагСтудио не отговарят за точността, прецизността, авторските права и всякакъв друг вид отговорност, свързани с качените от потребителите материали.

9. Администраторите на сайта  имат право да изтриват, премахват и ограничават достъпа до ресурси, информация и материали, качени от потребителите на сайта, които са в нарушение на настоящото Потребителско споразумение.  

10. Администраторите на сайта имат право да прекратят или ограничат потребителската регистрация ако от нея:

- се отправят заплахи, използва се груб език,  качват порнографски или други непозволени от закона материали в сайта, или по всякакъв друг начин се нарушават нормите на законите, права на трети лица, морала, добрите нрави и общуването в Интернет.

- се извършват действия, целящи или водещи до прекъсване, затрудняване, нарушаване или ограничаване нормалното функциониране на компютърен хардуер, софтуер или телекомуникационни съоръжения, както и такива, имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чужди ресурси или софтуер.

- извършва други действия, несъвместими с общия дух и предназначение на сайта.

11. Камея Дизайн ООД и МагСтудио не носят отговорност във връзка с преки, непреки, случайни, специални, последствени или примерни вреди и пропуснати ползи, в резултат на:

а) ползването или невъзможността да се ползва  сайта;

б) непозволен достъп или изменение на лична кореспонденция или данни;

в) изказвания или действия, на които и да е било трети лица във връзка със сайта.

г) всеки друг въпрос, касаещ нашите услуги и информация.

 

12. IP адресите на потребителите се съхраняват на записи на сървъра на сайта, като администраторите на сайта ще предприемат всички законни мерки за установяване и разкриване на идентичността на потребителите в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спази настоящото Потребителско споразумение.

 

13. Администраторите на сайта имат право да изпращат съобщения по електронната поща на регистрираните потребители на сайта, касаеща информация, събития, новини и услуги, предлагани от него.

 

14. Регистрираните потребители са длъжни да пазят своите потребителско име и парола, като носят отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

 

15. Потребителите носят отговорност за всички претърпени вреди и пропуснати ползи от страна на собствениците на сайта, включително за всякакви разходи, настъпили вследствие на предявени искове към www.razgledai.bg и/или Камея Дизайн ООД и/или МагСтудио, въз връзка с материали или информация, които потребителите са публикували на сайта, в нарушение на законите, настоящото Потребителско споразумение, добрите нрави или Интернет етиката.